Asociația Parakletos

Înființată în 2014 de și pentru consumatori, Parakletos și-a dovedit eficiența promovând și apărând cu succes  drepturile  și interesele unei largi categorii de consumatori.

Principalul scop al asociației pentru protecția consumatorilor Parakletos este prevenția și combaterea abuzului de putere economică a comercianților.

Asociația Patrakletos organizează constant evenimente de informare și avertizare a consumatorilor cu privire la practicile incorecte și clauzele abuzive implementate de comercianți în contracte, cât și la procedurile administrative sau judiciare pe care consumatorii le au la dispoziție.

Începând din anul 2015  Parakletos este activă în procesul legislativ: și-a afirmat poziția în cazul legilor de protecție a consumatorilor (legea dării în plată, legea insolvenței persoanelor fizice, legile privind protecția consumatorilor contra practicilor abuzive sau incorecte ale băncilor) și în cazul legilor de organizare și funcționare ale Asociației Naționale Pentru Protecția Consumatorilor.

Pentru protecția drepturilor consumatoriilor

smiling female seller holding payment terminal and customer entering pin code in shop

Suntem aici pentru tine

Ai o întrebare?

Lasă-ne un mesaj cu întrebarea ta sau detalii despre situația cu care crezi că te putem ajuta. Te vom contacta in cel mai scurt timp.

Informare, avertizare, consiliere

Searching for information on internet

Parakletos are ca activitate permanentă informarea, avertizarea și consilierea  consumatorilor cu privire la practicile incorecte și clauzele abuzive inserate de comercianți în contracte, precum și la drepturile ori procedurile administrative sau judiciare de reclamație a pagubelor cauzate de produsele cu defecte.

Parakletos țintește să construiască o rețea teritorială de voluntariat și implicare cetățenească aptă nu numai să consilieze și să apere, ci și să descopere, prin culegerea de informații și petiții sau prin inspecții incognito, practicile abuzive sau incorecte ale comercianților și tipologia defectelor și pagubelor cauzate de produsele comercianților.

Parakletos lucrează constant la crearea și consolidarea unei plase de siguranță socială pentru cei aflați la restriște, în situații vulnerabile sau de abandon, în special acolo unde statul și autoritățile administrației publice locale au eșuat în a asigura protecția acestor persoane.