Conferințe itinerante pentru educarea consumatorilor

Conferințe itinerante pentru educarea consumatorilor

Începând cu 2018 Parakletos a derulat, în colaborare cu departamentul de specialitate al Asociației Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, un program de conferințe itinerante de informare și educare a consumatorilor în vederea însușirii și familiarizării cu legea insolvenței persoanelor fizice.

Există, de asemenea, în prezent, un proiect comun de amendare a acestei legi, pentru a putea fi făcută funcțională, astfel încât să poată determina apariția unei plase de siguranță socială în favoarea consumatorilor supra-îndatorați. De o importanță capitală sunt mecanismele de echilibrare financiară a patrimoniului personal și familial al debitorului și ștergerea automată a datoriilor reziduale ale unei proceduri de insolvență derulată față de debitorul onest, în coordonate similare celor pe care le prevede deja Legea dării în plată.

În decursul anului 2023, conferințele intinerante și-au continuat parcursul, întrunirile având loc în mari orașe din țară: Timișoara, Cluj, Brașov, Constanța.

Spune și altora

Categorii de proiecte
Spune și altora